fbpx

Heiko Stumbeck arbejder ud fra FN’s 17 verdensmål

Heiko Stumbeck A/S har et stort ønske om at bidrage til en bedre verden for vores samtid og for fremtidige generationer, og derfor arbejder vi ud fra FN’s 17 Verdensmål i vores beslutningsprocesser.

Vores grønne-strategi tager udgangspunkt i de dele af FN’s 17 verdensmål, vi kan påvirke, og giver sig primært til udtryk i lokale og nationale indsatser, hvor vi kan gøre os gældende.

Gennemsigtighed er nøgleordet i Heiko Stumbecks arbejde mod en mere klimavenlig forretning. Kunder, offentlige instanser, samarbejdspartnere og kollegaer skal til enhver tid kunne se, hvorledes vi har optimeret til en mere klimavenlig metode og/eller -produkt, og hvorfor det er et grønnere valg.

Du kan se alle vores tiltag for et grønnere og mere ansvarligt Heiko Stumbeck her.

FN's 17 verdensmål

 

 

 

 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.”

 

 

 

 

 

 

Heiko Stumbecks fokuspunkter

Vi har fokus på tre overordnede målsætninger:

  • Bedre folkesundhed
  • Større miljø- og klimaindsats
  • Øget social ansvarlighed

Vores indsatspunkter er overordnet set forbundet med det nære og lokale.

Når vi tager afsæt i vores størrelse, indflydelse og budget, må vi også indse egne begrænsninger. Det er her vores primære udfordring ligger, når det gælder den grønne omstilling.

Vi vil dog fortsætte med at skubbe mod en mere klimavenlig optikerbranche, ved kontinuerligt at stille krav til vores leverandører og til os selv.

3. Sundhed og trivsel

WHO (World Health Organisation) har øget sit fokus på øjensundhed. Bl.a. fordi især den yngre generation oplever en kraftig stigning i behovet for synshjælpemidler. For nærsynede børn og unge kan en stigning i nærsynethed betyde øget risiko for andre øjensygdomme senere i livet. Læs mere om dette på vores myopi-klinik, hvor vi arbejder med at behandle og holde nærsynethed nede hos børn og unge.

Vi ønsker at fremme befolkningens øjensundhed ved at gøre det nemt og tilgængeligt at holde øje med sin øjensundhed og komme til øjenlæge. Dette gør vi bl.a. via vores HeikoCare-abonnementer og ved at arbejde tværfagligt og skabe øget samarbejde og sparring i vores sundhedshus og på tværs af branchen.

4. Kvalitetsuddannelse

God uddannelse til alle ligger os meget på sinde.

Alle Heiko Stumbecks afdelinger modtager løbende praktikanter og elever. Vi videreuddanner vores personale via konference og kurser, og investerer gerne i medarbejdernes udvikling og trivsel.

Samtidig tilskyndes tværfaglige samarbejder, og vi deler gerne viden og kompetencer med kollegaer og konkurrenter i/og på tværs af brancher. Bl.a. via Facebook-siden “Det optiske Talkshow“.

Sideløbende bidrager vi til projekter, der har til hensigt at skabe bedre vilkår for uddannelse af optikere i Afrika.

5. Ligestilling mellem kønnene

Køn, etnicitet, alder, religion, seksualitet, baggrund, politisk orientering mv, sætter ikke rammen, når vi ansætter eller lønforhandler i Heiko Stumbeck.

Vi holder af diversitet på arbejdspladsen. Vi diskriminerer ikke, men vi forfordeler heller ikke en kandidat af brandingmæssige grunde. Det handler om at ansætte den bedste kandidat til jobbet.

Vi giver ligeløn for lige arbejde. Vores lønninger er baseret på ansvarsområder, kvalifikationer og overenskomst. Vores ansatte har en overvægt af kvinder, og vores Adm. Direktør er kvinde.

7. Bæredygtig energi

Alle afdelinger af Heiko Stumbeck benytter sig af lokalt produceret strøm fra vedvarende energikilder.

Samtidig bruger vi tid på at udbrede budskabet om, hvor let og tilgængeligt det er at tilvælge bæredygtig energi.

8. Anstændige job og økonomisk vækst

At sikre firmaets fremtid og vores medarbejderes trivsel, vil altid være første prioritet.

Vi skal være glade, når vi går på arbejde. Sådan opnår vi gode resultater for kunder, folkesundheden og Heiko Stumbeck A/S. 

Januar 2023 havde vi besøg af arbejdstilsynet og modtog en grøn smiley uden anmærkninger. 

Samtidig kontrollerer vi løbende, at alle vores produkter er produceret under ordentlige forhold for mennesker og miljø gennem hele værdikæden.

Vi indhenter løbende afrapporteringer fra vores leverandører, hvor der gøres rede for produktionsmetode, arbejdskraft og miljøhensyn.

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi er lokalt funderet, og vi støtter lokale organisationer og sportsklubber over en bred kam.

Søsterselskabet Ejendomsselskabet Klaregade Odense APS lægger vægt på at udleje egnede boliger til en fair pris, hvor sanitære og klimamæssige forhold er i orden, og bygninger renoveres løbende med hensyn til energioptimering.

Alle afdelinger har til huse i ældre bygninger, og vi renoverer dem løbende, så de ikke går i forfald. Vi renoverer med miljøet for øje, og forsøger at lave bæredygtige optimeringer, hvor vi kan.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Vi foretrækker en så lokal produktion som muligt. Kvalitet er dog vores væsentligste kriterie, da vores produkter skal kunne garantere en lang levetid i et forsøg på at mindske forbruget og dermed klimaaftrykket.

Mange af vores producenter har foretaget vidtgående ændringer i deres produktion i forsøget på at mindske deres klimaaftryk. Der er især tale om omlægning til vedvarende energi, rensning af spildevand og brug af genanvendelige materialer.

Hertil skal tillægges Heiko Stumbecks interne tiltag i form af mere genanvendelse af kasserede briller, kontaktlinser, brillerens, maskiner og emballage.

Vi har løbende intern undervisning i tiltag – både på arbejdspladsen og muligheder i det private.

13. Klimaindsats

Vi byder blandt andet ind via tilvalg af strøm fra vedvarende energikilder i alle afdelinger, løbende donationer til de danske folkeskove, opgradering til mere klimavenlig emballage, fokus på lokalt forbrug, forbedrede forhold til biodiversitet, affaldssortering og salg af kvalitetsprodukter med en lang levetid.

Vi forsøger at bidrage positiv til en opbremsning og forbedring af det akutte klimaproblem. Vi er i midt i en total gennemgang af, hvordan vi kan mindske vores klimaaftryk og skabe grobund for nye klimatiltag.