Heiko Stumbeck arbejder ud fra FN’s 17 verdensmål

Heiko Stumbeck A/S har et stort ønske om at bidrage til en bedre verden for vores samtid og for fremtidige generationer.

Derfor arbejder vi ud fra FN’s 17 Verdensmål i alle vores beslutningsprocesser.

Vores bæredygtighedsstrategi tager udgangspunkt i de dele af FN’s 17 verdensmål, vi kan påvirke, og giver sig primært til udtryk i lokale og nationale indsatser, hvor vi kan gøre os gældende.

Gennemsigtighed er nøgleordet i Heiko Stumbecks arbejde mod en mere bæredygtig forretning. Kunder, offentlige instanser, samarbejdspartnere og kollegaer skal til enhver tid kunne se, hvorledes vi har optimeret til en mere bæredygtigmetode og/eller -produkt, og hvorfor det er et mere bæredygtig valg.

Du kan se alle vores tiltag for et mere bæredygtig Heiko Stumbeck her.

 

 

 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.”

 

 

 

 

 

Heiko Stumbecks fokuspunkter

Vi har fokus på tre overordnede målsætninger:

  • Bedre folkesundhed
  • Større miljø- og klimaindsats
  • Øget social ansvarlighed.

Vores indsatspunkter er overordnet set forbundet med det nære og lokale.

Når vi tager afsæt i vores størrelse, indflydelse og budget, må vi også indse egne begrænsninger. Det er her vores primære udfordring ligger, når det gælder bæredygtigomstilling.

Vi vil dog fortsætte med at skubbe mod en mere bæredygtig optikerbranchen, ved kontinuerligt af have fokus på bæredygtighed og stille krav til vores leverandører og til os selv.    

3. Sundhed og trivsel

WHO (worlds health organisation) har øget sit fokus på øjensundhed. Bl.a. fordi især den yngre generation oplever en kraftig stigning i behovet for synshjælpemidler. For nærsynede børn og unge kan en stigning i nærsynethed betyde øget risiko for andre øjensygdomme senere i livet. Læs mere om dette på vores myopi-klinik, hvor vi arbejder med at behandle og holde nærsynethed nede for børn og unge. 

Vi ønsker at fremme befolkningens øjensundhed ved at gøre det nemt og tilgængeligt at holde øje med sin øjensundhed og komme til øjenlæge. Dette gør vi bl.a. via vores Heiko Eyecare-abonnement og ved at arbejde tværfagligt og skabe øget samarbejde og sparring i vores sundhedshus.

 

4. Kvalitetsuddannelse

Alle afdelinger modtager praktikanter og elever. Vi videreuddanner alt personale, og tilskynder tværfaglige samarbejder.

5. Ligestilling mellem kønnene

Vi giver ligeløn for lige arbejde. Vores lønninger er baseret på ansvarsområder, kvalifikationer og overenskomst. Vores ansatte har en overvægt af kvinder, og vores Adm. Direktør er kvinde. Vi sætter stor pris på diversitet i både køn og i alder.

7. Bæredygtig energi

Alle afdelinger af Heiko Stumbeck benytter sig af lokalt produceret vedvarende energi. Samtidig bruger vi tid på at udbrede budskabet om, hvor let og tilgængeligt det er at tilvælge bæredygtig energi.

8. Anstændige job og økonomisk vækst

At sikre firmaets fremtid og vores medarbejderes trivsel vil altid være første prioritet. Vi skal være glade, når vi går på arbejde. Sådan opnår vi gode resultater for kunder, folkesundheden og Heiko Stumbeck A/S. Samtidig kontrollerer vi, at vores produkter er produceret under ordentlige forhold gennem hele værdikæden.

12. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi er lokalt funderet, og vi støtter lokale organisationer og sportsklubber over en bred kam. Søsterselskabet Ejendomsselskabet Klaregade Odense APS lægger vægt på at udleje egnede boliger til en fair pris, hvor sanitære og klimamæssige forhold er i orden, og bygninger renoveres løbende med hensyn til energioptimering.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Vi foretrækker en så lokal produktion som muligt. Kvalitet er dog vores væsentligste kriterie, da vores produkter skal kunne garantere en lang levetid, i et forsøg på at mindske forbruget og dermed klimaaftrykket. Mange af vores producenter har foretaget vidtgående ændringer i deres produktion i forsøget på at mindske deres klimaaftryk. Her er der især tale om tilvalg af vedvarende energi, rensning af spildevand og brug af genanvendelige materialer. Hertil skal tillægges Heiko Stumbecks interne tiltag i form af mere genanvendelse af kasserede briller, kontaktlinser, maskiner og emballage, samt intern undervisning i bæredygtige tiltag – både på arbejdspladsen og muligheder i det private.

13. Klimaindsats

 Vi byder blandt andet ind via tilvalg af vedvarende energi i alle afdelinger, udvidelse af danske skovområder, opgradering til mere bæredygtig emballage, fokus på lokalt forbrug, forbedrede forhold til biodiversitet, affaldssortering og salg af kvalitetsprodukter med en lang levetid. Vi forsøger at bidrage positiv til en opbremsning og forbedring af det akutte klimaproblem. Vi er i midt i en total gennemgang af, hvordan vi kan mindske vores klimaaftryk og skabe grobund for nye klimatiltag, som fx den danske folkeskov.