fbpx
klimatiltag og initiativer mod et mere miljøvenligt, og samfundsmæssigt bæredygtigt Heiko Stumbeck. hos Heiko Stumbeck

Initiativer med fokus på miljø, sundhed og social ansvarlighed

På denne side finder du uddybende detaljer om vores klimatiltag og initiativer mod et mere miljøvenligt og ansvarligt Heiko Stumbeck.

Her fremlægger vi al data, vi har til rådighed, om de specifikke beslutninger vi har truffet på baggrund af FN’s 17 Verdensmål i ønsket om at gøre Heiko Stumbeck mere grønt og ansvarligt.

Når vi arbejder med FN’s Verdensmål i Heiko Stumbeck, vælger vi at fokusere på tre aspekter: Miljø, Sundhed og Ansvarlighed.

Står du tilbage med ubesvarede spørgsmål, er du velkommen til at sende os en mail.

Klima og Miljø

Vandflasker

Vores vandflasker er produceret af det danske selskab Husum Water, der bl.a. er optaget, certificeret og kontrolleret af organisationen Climate Partner og erhvervsfællesskabet GO GREEN DENMARK.

Se Certifikat.

Vandet er tappet tæt på den danske grænse, så transporten minimeres.

Flasker i 100% genbrugsplast

Alle vandflasker er produceret af 100% genbrugsplast. Det betyder at vi ikke bringer nyt plastik i spild, men er med til at genbruge den plastik, som bliver indsamlet blandt andet via Dansk Retur system.

92% af alle flasker med pantmærke indsamles om genbruges.

Klima og 100% CO2 neutral

Fra 1. januar 2020 er Husum Waters samlede CO2 udledning 100% dækket via deres samarbejde med Climate Partner. Climate Partner og projekterne de støtter er verificeret af Gold Standard (GS) VER.

Husum Water benytter kun vedvarende energi, hvilket har hjulpet til en CO2-neutral produktion. På tapperiets tag er der solceller, og øvrig energi kommer fra vind og vand.

Om Husum Water

Husum Water er en af Europas førende producenter af naturlig mineralvand på flasker. Tapperiets 4 kilder ligger beskyttet i en naturpark ca. 8 km væk og er forbundet via pipelines direkte til produktionen. Det naturlige mineralvand er af den højeste kvalitet med et naturligt lavt natriumindhold og en ideal pH værdi på 7,4. Den særlige renhed af vandet, sammen med det lave natriumindhold giver en karakteristisk blød smag.  Det naturlige mineralvand stammer tilbage fra istiden og er mere end 8000 år gammelt.

Brillerens

Vores brillerens produceres af Nordkemi A/S på deres fabrik i Næstved og opfylder alle krav til svanemærkning.

Råvarer kommer fra det nære europæiske/nordiske marked.

Der er ikke gået på kompromis med kvaliteten af råvarer, og alle råvarer bliver testet ved ankomst til fabrikken i Næstved. Inden levering til butik kontrolleres det færdige produkt igen, ligesom der gemmes prøver af hver produktion i 2 år.

Produktionsmetode

Råvarerne til brillerens blandes i store kar, og tappes på automatiske tappeanlæg.

Pakning i kasser foregår manuelt.

Det <1% overfladeaktive stof som er i brillerens, bliver produceret under opvarmning med naturgas. Nordkemi er ved at udfase naturgas, men har endnu ikke fundet et bedre miljømæssigt alternativ, som vil kunne opvarme på samme måde.

Selve forarbejdningen af den færdige recept af brillerens kræver ingen energi, men flaskerne tappes på tappeanlæg, som drives af grøn strøm fra NVE. NVE benytter hovedsagelig vindmølle energi.

Tryk på flasker

Silketrykket på flaskerne foregår hos Tickotryk i Roskilde, og der trykkes med grøn strøm fra NVE. Læs Tickotryk GCO afrapportering

Trykfarven er produceret af Marabu i Tyskland med mest mulig hensyntagen til miljø og fokus på reducering af Co2-udledning. Læs afrapportering fra Marabu.

Emballage

Flaskerne er pakket i papkasser, der er 30% genbrugspap og 70% FSC certificeret pap. Det er nødvendigt at tilføre nye papirfibre sammen med genanvendt, for at kasserne kan holde. Alle papkasser er produceret i Danmark af FSC certificeret pap. FSC Certifikat Emballage

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed.

Det kan du, fordi der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

Flasker

Brillerens er tappet på aluminiums flasker, som er et godt valg miljømæssigt, da det har flere fordele:

 • Ved hver genanvendt 1 ton aluminium spares miljøet for ca. 10 ton CO2
 • Aluminium kan genanvendes 100%
 • Mere end 75% af alt aluminium produceret siden 1881 er stadig i anvendelse
 • Aluminium kan genanvendes i det uendelige. Det bevarer sine egenskaber, uanset hvor mange gange det omsmeltes og genanvendes
 • Den energi der anvendes til førstegangsfremstilling ”bindes” i metallet, og derfor kræver omsmeltning kun 5% af den oprindelige energi
 • Energien er så mat sige ”deponeret” i metallet for fremtiden
 • Aluminium findes i store mængder i jordskorpen
 • Aluminium skaber en cirkulær økonomi, da der er over en million mennesker som direkte eller indirekte beskæftiger sig med aluminium

 

Den lille hætte på sprayen er udført af PET som kan genanvendes op til flere gange bl.a. til ny emballage, fleecetrøjer, instrumentbræt i biler m.m.

Vedvarende energi

Heiko Stumbecks butikker får strøm fra vedvarende energikilder – vind, vand og sol.

Odense: Energi Fyn leverer energi fra odenseanske vindmøller og skandinavisk vandkraft. De garanterer 100% CO2-neutral energi. Se certifikat.

Svendborg: SEF leverer vindenergien. På SEF’s hjemmeside kan du finde komplet deklaration på hvordan energien udvindes og de gældende miljøforhold. Se certifikat.

København: Ørsted er af Corporate Knights kåret som verdens mest miljøvenlige energiselskab i 2021. Samtidig har Ørsted en målsætning om at være CO2-neutral i 2025. Her finder du deklaration for 2021. Se certifikat.

Middelfart: Ewii er et grønt energiselskab. Alt energi, der købes via Ewii, er vindenergi – vi betaler vindstrømstillæg, så vi er sikret energi fra primært danske vindmøller. Se certifikat.

Folkeskov

For hvert Eyecare og MyCare-abonnement vi sælger, støtter vi Growing Trees og de danske folkeskove med ét træ.Danske folkeskove

Se Heiko Stumbeck bidrag her.

Growing Trees Network Foundation har følgende mål:

 • Genetableringen af folkeskov i Danmark
 • Beskyttelse af grundvandet
 • Bekæmpe global opvarmning

Folkeskovscertifikat Heiko Stumbeck

Sundhed

HeikoCare

Vi arbejder dagligt på at udvikle og uddanne os, så vi kan bidrage til at sikre en bedre øjensundhed i Danmark.

At højne danskernes øjensundhed er et af vores klare mål, og i den forbindelse har vi skabt to abonnementsløsninger – Heiko Eyecare og Heiko MyCare.

Begge abonnementsløsninger tilbyder en kontinuerligt monitorering af øjensundheden, så der kan sættes ind hurtigt, hvis uregelmæssigheder opdages. Øjenproblemer kan opstå, uden at du mærker det. Opdages øjensygdommen tidligt, kan vi ofte reducere tabet af synskvalitet.

Vores HeikoCare-abonnementer er i dag et vigtigt element i vores arbejde med bæredygtighed, hvor målet om at højne folkesundheden støtter op om FN’s verdensmål nr. 3 – sundhed og trivsel.

HeikoCare er en komplet løsning, hvor din øjensundhed bliver fulgt løbende af vores specialiserede optikere og tilknyttede danske øjenlæger. Dine øjnes sundhedstilstand afdækkes, og der gives anledning til dialog om eventuel udviklingen i Myopi (nærsynethed) eller øjensygdomme som grå stær, grøn stær, AMD (alderspletter på nethinden), nethindeløsning m.m. i et stærkt tværfagligt samarbejde med tilknyttede danske øjenlæger.

Med HeikoCare er vi med til at højne den generelle øjensundhed og viden for vores kunder via information, artikler, events, foredrag, blogindlæg, mv.

Klinikker

Sidestillet med vores HeikoCare-løsninger har vi vores specialklinikker, der ligeledes bidrager til opnåelsen af FN’s verdensmål nr. 3 – sundhed og trivsel.

Vores specialklinikker fokuserer hver især på specifikke øjenproblematikker. De betjenes af fagpersoner med en særlig viden inden for emnet, og så huser klinikkerne specialiseret udstyr til den aktuelle øjenproblematik.

Via kompetenceudvikling og tværfaglighed udvikler vi vores forretning og vores medarbejdere, så vi kan varetage de fleste problematikker InHouse. Den øgede viden gør det også lettere for alle kollegaer i organisationen at opdage og behandle eventuelle øjenproblemer hos vores kunder. Oplever optikeren en anormalitet eller udfordring hos kunden, kan kunden blive vurderet af en specialist meget hurtigt – hvis ikke samtidig.

Det bidrager også til, at problemer og sygdomme bliver spottet tidligt, så der kan arbejdes præventivt for kundens syn, hvilket på sigt kan sikre kunden et bedre syn livet igennem. En tidlig indsats kan samtidig medføre en aflastning af de offentlige sundhedstilbud, da præventivt arbejde med diverse øjensygdomme kan føre til færre tilfælde, der er kræver operation eller specialiserede synshjælpemidler.

Vores specialeområder tæller: Speciallinseklinik, Tørre øjne-klinik, Samsynsklinik, Øjenlægeklinik og Myopi-klinik.

Speciallinseklinik

Her designes og tilpasses kontaktlinseløsninger til alle hornhinderelaterede problematikker. En stor del af linserne produceres som behandlingsmetode til øjensygdomme som fx keratoconus eller bandagelinser.

Der er meget få i Danmark, der kan tilpasse kontaktlinser, som vi kan. En stor del af de der besøger klinikken, ville, grundet deres dårlige syn, have en markant dårligere livskvalitet, hvis ikke det var muligt at lave specialiserede kontaktlinseløsninger til dem.

Tørre øjne klinik

Tørre øjne er primært en gene, men kan i svære tilfælde være skadeligt for synet. Vi tilbyder tårefilmsanalyse, monitorering og behandlingsmetoder til lindring. Målet er på sigt at give tørre øjne-patienter en mere komfortabel hverdag, samt fange de svære tilfælde, så deres syn ikke kommer i fare.

Samsynsklinik

Samsynsproblemer er en skjult problematik, der kan begrænse især børns udvikling fysisk, fagligt og sågar psykisk. For voksne kan et dårligt samsyn skabe store problemer i hverdagen (som ikke kan afhjælpes af briller) – fx i forhold til læsning. Samsynsproblemer kan trænes væk, men det er en skjult og overset øjenproblematik, som rammer op mod hvert femte barn samt mange med hjerneskader – fx hjernerystelse.

Vi har aftaler med to skoler, hvor vi hvert år tjekker eleverne for samsynsproblemer, så børnene får den optimale skolegang og udvikling. Det er grundigt forebyggende arbejde, der højner befolkningens sundhed og velbefindende på flere plan.

Øjenlægeklinik

Som optiker er vi begrænset af vores autorisation. Vi diagnosticerer ikke. Det gør kun øjenlægerne. Derfor er det relevant at have en øjenlæge tilknyttet, så vores kunder hurtigt kan få svar og diagnosticering ved mistanke om øjensygdomme.

Tæt samarbejde med øjenlæger vigtigt. Det tværfaglige fællesskab bidrager til viden, forståelse og ro hos både optiker og øjenlæge, samt til en bedre behandling for kunder/patienter.

Myopi-klinik

Myopi/nærsynethed betegnes af WHO som en pandemi. De anslår, at halvdelen af verdensbefolkningen vil være nærsynet i 2050. Øget nærsynethed medfører øget risiko for en mængde øjensygdomme. På denne baggrund har vi oprettet klinikker, hvor der er fokus på behandling af nærsynethed hos børn og unge i voksealderen. Kommer de i behandling tidligt, kan udviklingen af deres nærsynethed begrænses, hvilket er med til at sikre en god øjensundhed senere hen i livet.

Social ansvarlighed

Bedre syn til Afrika

Heiko Stumbeck støtter projektet “Bedre syn til Afrika”, som er et initiativ fra optikerskolen KEA
 
Projektet har til formål at hjælpe de, som ikke har råd til at købe briller, og inkluderer både børn, ældre, studerende, forældreløse og handicappede.
 
Syv optikerstuderende tog til Tanzania i 14 dage, hvor de hjalp med at etablere nye synsklinikker og foretog 600 synsundersøgelser. Arbejdet foregik i den nordlige del af Tanzania i Arusha-regionen, som er et af de områder, hvor behovet er størst.
 
 
Heiko Stumbeck bidrog med synsprøveudstyr til ca. syv klinikker. Projektet hjælper ikke blot den enkeltes syn – det bidrager også til faglig sparring, uddannelse af optikere i både Danmark og Tanzania, samt vidensdeling på tværs af kontinenter. Samtidig får kasseret udstyr nyt liv og kan danne grundlag for effektive lokalt styrrede klinikker, der fungerer uafhængigt efter projektets ophør. Jf. Verdensmål 3, 4 og 13.
 
 
“I nogle afrikanske lande lever op mod 80 procent af befolkningen med dårligt syn. Børn går ud af skolen, fordi familien ikke har råd til at købe briller.” Citat fra KEA’s artikel
 
 
Ifølge WHO lever en milliard mennesker på verdensplan med dårligt syn, som ikke bliver korrigeret. Vores bidrag til ” Bedre syn til Afrika” er givet med målet om at være med til at bringe det tal ned på sigt.

Arbejdsmiljø

12. januar 2023 havde Heiko Stumbeck besøg af arbejdstilsynet, der kunne konkludere, at vi overholder kravene fra arbejdsmiljøloven.arbejdstilsynets grønne smiley

Arbejdsmiljøloven har til hensigt at sikre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Vi er derfor berettiget til arbejdstilsynets grønne smiley.

Du kan læse Arbejdstilsynet Besøgsrapport her.

 

Ligestilling

Et vigtigt værdigrundlag i Heiko Stumbeck er “lige løn for lige arbejde”.

Vi skeler ikke til køn, alder, etnicitet, politisk- og/eller seksuel orientering. Ved tælling 16/03-23 er der flere kvinder end mænd ansat i Heiko Stumbeck, og vores administrerende direktør er ligeledes kvinde.

Sammensætningen er ikke bevidst. Vi ansætter den bedste person til jobbet, men også en person vi kan se indgå socialt i vores team, da et godt arbejdsmiljø og gode kollegiale forhold er en grundværdi i Heiko Stumbeck.