MENU
X

Børn og synet

 

 

  Læs mere

    Om børn og synet

    Almindelige synsproblemer

    Børn og samsyn

    Børns øjne i solen

    Bliv klogere på dit barns syn

 

Synet er en vigtig evne for et barn. Synet hjælper børn med at udvikle en masse færdigheder, som de skal bruge for at klare sig godt i verden. Som med voksne, bruger børn synet til at klare hverdagen ved blandt andet at tage beslutninger og aflæse andre voksne og børn. Hvis et barn oplever synsproblemer, er det ikke nædvendigvis selv klar over det, da de ikke har så meget at sammenligne med endnu.  Synsproblemer kan have store konsekevenser for barnet udvikling og indlæring, og det er derfor godt som forælder altid at være opmærksom på eventuelle problemer. I teksterne herunder kan du læse, hvad man som forælder skal være opmærksom på i forhold til de forskellige typer synsproblemer, der findes.

 

Om børn og synet

For børn er synsundersøgelser vigtige, da synet er vigtig for barnets indlæring. Børn, der går rundt med uopdagede synsproblemer, vil ofte få problemer med at begå sig i fx skolen – både i undervisningen og i frikvarterene. Og ofte vil børn ikke beklage sig over synsproblemer, fordi de ikke ved, hvordan et normalt syn skal være.

 

Tegn på synsproblemer

Her er et par gode råd til, hvad du som forælder kan holde øje med.
Det kan være et tegn på, at dit barn har synsproblemer, hvis barnet:

  - drejer hovedet, så det kun ser med det ene øje

Synstavle for børn

  - holder en hånd for det ene øje, når det skal fokusere

  - holder bogen tæt til ansigtet under læsning

  - kniber øjnene sammen, skeler

  - er usædvanlig overfølsomhed over for lys

  - har røde irriterede øjne og gnider sig i øjnene

  - sætter sig helt tæt på fjernsynet

  - klager over hovedpine

 

Hvordan får dit barn sin første brille?

Det kan være svært for dig at afgøre, om dit barn har behov for briller. Det er sjældent, at børn gør opmærksom på, at de har problemer med at se. Det skyldes, at de tror, at de ser det samme, som alle andre.
For at din barn kan få en brille, kræver det en undersøgelse af synet.
Ifølge dansk lovgivning skal børn under 10 år først undersøges af en læge eller øjenlæge, inden de kan få briller for første gang. Det skyldes, at en person med lægelig baggrund skal vurdere, om synet udvikler sig normalt, og om eventulle symptomer stammer fra øjnene og ikke noget andet. Efter synsundersøgelsen hos læge eller øjenlæge er du velkommen til at komme ind i en af vores forretninger. Så vil vi hjælpe dig og dit barn med at finde den rigtige brille og de rigtige glas.

Er dit barn 10 år eller ældre, kan dit barn trygt få taget en synsprøve i en af vores forretninger. Vi tilbyder altid en grundig og omkostningsfri synsprøve. På den måde sikrer vi, at du eller dit barn får de rigtige brilleglas.


Almindelige øjenproblemer hos børn

Børn og nærsynethed
Ligesom voksne, kan børn være nærsynede. Nærsynethed kan  være arveligt, men det er ikke sikkert, at man får et nærsynet barn, selvom begge forældre er nærsynede. Hvis et barn lider af ubehandlet nærsynethed, er der klare tegn på, at noget er galt. Det er ofte sådan, at børn, der har svært ved fx at se tavlen grundet nærsyn, mister interessen for skolen, simpelthen fordi de ikke kan følge med. Man kan ofte også se det derhjemme, hvor barnet måske sidder helt henne ved fjernsynet, når det er tid til at se tegnefilm. Et af de mere tydelige tegn er, hvis barnet klager over hovedpine. Når man er nærsynet, kan man have tendens til at knibe øjnene sammen i kortere perioder for at fokusere ordentligt. Når man anstrenger sig sådan, slapper øjnene ikke af, og det kan let lede til hovedpine.

 

Børn og langsynethed
Når børn fødes er de langsynede og det bliver de ved med at være hele det første år af deres liv. Hvis det udvikler sig yderligere, vil det være at foretrække at korrigere for synsfejlen. Det er vigtigt at holde øje med sit barns syn og få det tjekket regelmæssigt. Som med nærsynethed kan man opdage eventuelle problemer med at se ting tæt på ved at holde øje med, hvordan barnet opfører sig. Langsynethed kan lede til hovedpine, når barnet anstrenger sig for at fokusere, og det kan også give udslag i fx skelen hos barnet.


Børn og samsyn

Vores samsyn er det, der får vores to øjne til at arbejde sammen om at fokusere på ting. Samsyn er ikke indbygget i os fra fødslen af, men udvikles over tid i vores tidlige barndom. I nogle tilfælde udvikles samsynet ikke, men det giver heller ikke nødvendigvis problemer for personen, der ikke har det. Til gengæld kan man også sige, at problemer med samsynet kan lede til store problemer med synet. Samsynet bruges blandt andet til at bedømme størrelse og afstande med, og derfor er det vigtigt at vide, om ens barns samsyn er udviklet rigtigt.

Mange børn i skolealderen kan gå rundt med synsproblemer som fx problemer med samsynet. Det kan volde barnet store problemer i forhold til indlæring og skolegang, da børn med disse problemer kan opleve, at teksten i lærebogen flyder sammen. Forklaringen på det kan være, at øjnene ikke arbejder rigtigt sammen, og barnet derfor ser dobbelt. Synet er barnets vigtigste redskab til indlæring, og derfor kan det have store konsekvenser for barnet både i skolen og socialt, hvis noget ikke er, som det skal være. Samtidig er det sjældent, at børn selv er opmærksomme på, at der er et problem, da man ikke kan sammenligne synsevne. 

Det er vigtigt, at man som forældre holder godt øje med barnet. Problemer med synet ses blandt andet ved, at barnet har irriterede øjne, hovedpine og koncentrationsbesvær.

 

Dovent øje og skelen

Hvis et barn har problemer med sit samsyn, og det ikke behandles, kan det lede til flere forskellige andre problemer. Hvis barnet ser dobbelt på grund af fejl i samsynet, kan hjernen vælge at modarbejde problemet ved at undlade at bruge det ene øje. Øjet bliver altså det, der kaldes et dovent øje. Hjernen kan også vælge at opgive at lade øjnene følges ad, hvilket kan resultere i skelen. Skelen er, når øjnene ikke helt ser i samme retning. Nogle skeler hele tiden, mens andre kan gøre det lejlighedsvis, hvis de er meget trætte. 

 Barnet skeler

De følgende symptomer kan være tegn på problemer med barnets samsyn:

- Træthed, særligt efter læsning

- Koncentrations- og fokuseringsbesvær

- Sløret syn og tendens til at se dobbelt

- Frontal hovedpine sidst på eftermiddagen eller efter læsning

- Læsebesvær, hvor teksten flyder sammen

 

Hvad kan man gøre ved samsynsfejl?

Hvis dit barn har samsynsfejl, er der heldigvis noget at gøre. Husk, at nøglen til al behandling ligger i at opdage problemet tidligt. Derfor er det en god idé at få barnets øjne tjekket regelmæssigt. 

I mange tilfælde kan samsynsfejl korrigeres med en brille fx med prismer, der hjælper øjet med at bryde lyset korrekt. Det er også muligt i nogle tilfælde at træne øjet og hjernen til at rette op på fejlen. Dette er specielt givtigt, hvis man grundet samsynsfejlen har problemer med at bedømme afstand og dybde. Når man laver synstræning, menes der, at hjernen læres at tage højde for de ændrede forhold og rette sig efter dem. 

Hvis barnet skeler er det graden af skelen, der afgør, hvad der skal gøres ved det. En lille skelen kan som oftest korrigeres med briller, mens en stor skelen kan kræve en operation, hvis der skal rettes op på problemet.

 

Børns øjne og solen

Hele året rundt er børn glade for at lege uden for, og de kan bruge rigtig mange timer på det. Derfor er det vigtigt at tage hensyn til dit barns syn. Børns øjne er nemlig særligt følsomme over for UV-strålerne fra solen. Det er fordi, linserne i øjnene er klarere og pupillerne er større, end de er hos voksne. Børns linser i øjnene transmitterer 75% af solens UV-stråling, når de er under 10 år gamle. Til sammeligning transmitterer en voksens linse omkring 10%, efter vi bliver 30 år. Det er derfor enormt vigtigt at implementere gode rutiner i børnenes hverdag allerede fra de er helt små. Solhat og solbriller er fantastisk beskyttelse til de små øjne, der skal bruges til så meget et helt liv igennem. 

 

Bliv klogere på dit barns syn 

Læs mere om dit barns syn i brochuren fra Øjenforeningen her.