MENU
X

Brochurer om synet

 

Lær mere om synet med de flotte, illustrerede brochurer fra Øjenforeningen.
Du kan også læse mere på Øjenforeningens hjemmeside. 

 

 

 

 

AMD – alderspletter på nethinden
Brochuren beskriver AMD mht. symptomer og hvorledes, undersøgelsen hos øjenlægen foregår. De to hovedformer af AMD – samt forebyggelse og behandling beskrives.

      

 

Vitaminer og mineraler mod AMD
Risikoen for at udvikle svær AMD reduceres fra 40% til 25% ved at indtage bestemte doser af vitaminer og mineraler.

 

 
               
 Våd AMD    

Våd AMD

Våd AMD kan udvikle sig, så læsesyn og kørekort mistes inden for få uger i modsætning til tør AMD, der udvikler sig langsomt. Symptomerne, samt hvilke muligheder en ny behandling indebærer, beskrives.

   Blodprop i øjet    

Blodprop i øjet
Ca. 20.000 danskere er ramt af denne øjensygdom svarende til ca. 1% af befolkningnen over 45 år. Brochuren illustrerer, hvilke hovedtyper af blodpropper, der forekommer, årsagen til deres forekomst og virkning.

 
               
     

Cancer i øjenregionen
Omhandler cancer i øjenlågene, ondartede tumorer i øjets ydre, ondartede svulster i øjets indre og ondartede svulster i øjenhulen.

       

Diabetisk øjensygdom
Brochuren giver en indføring i de to hovedformer for diabetes, Type 1 og 2. Alle med diabetes bør lade deres øjne undersøge en gang årligt, da mulighederne for helbredelse af diabetisk øjensygdom er gode.

 
               
     

Farver og farveblindhed
Hvordan farver opfattes afhænger af belysning, overfladefarve samt vaner. Farveblindhed er en defekt, som ikke kan helbredes. For mange er det ensbetydende med fravalg af visse erhverv.

       

Grøn stær
Sygdommen kommer snigende. Risikogrupperne skal derfor være under regelmæssigt opsyn af øjenlæge. Brochuren beskriver behandlingsmulighederne.

 
               
     

Grå stær
Redegør for symptomer på grå stær, hvornår man skal lade sig operere og selve det operative indgreb. Endelig forklares begrebet “efterstær”.

     

Mit barns øjne
Forældre med småbørn: Tjek jeres barns øjne regelmæssigt fra de er 0-6 år – det er afgørende for, at skelen og nedsat syn opdages rettidligt.

 
               
     

Glaslegemesammenfald og nethindeløsning
Hovedvægten er lagt på nethindeløsning, fordi kirurgiske indgreb er særligt effektfulde til genvindelse af synsfunktionen. Glaslegemesammenfald er derimod en aldringsproces, som man må lære at leve med, og som heldigvis ofte fortager sig.

       

Operation eller briller/kontaktlinser
Brochuren beskriver og illustrerer de muligheder for operation, der forekommer, således at læseren er rustet til at drøfte sit synsproblem med den opererende øjenlæge, inden indgreb evt. iværksættes.

 
               
     

Rødt øje
Et pludseligt opstået blodrødt øje er skræmmende. Det er vigtigt at kende mulige årsager og risikoen for synet til vurdering af, om tilfældet kræver hurtig reaktion eller, om man kan se tiden an en dags tid.

       

Svagsynshjælp
Indledningsvis anføres, hvilke rettigheder svagsyn giver jf. servicelovens bestemmelser om støtte til synshjælpemidler. Dernæst gennemgås de forskellige optiske og elektroniske hjælpemidler. Oversigt over landets synscentraler.

 
               
     

Trafiksyn
Pr. 1 januar 2012 gælder nye synskrav for at opnå eller bevare kørekort til privat- og erhvervskørsel. Reglerne for generhvervelse for ældre over 70 år er anført.

   Øjenskader  

 Øjenskader

Øjenskader omfatter slag mod øjet fra flyvende dele eller genstande, som man løber ind i, men også ætsninger fra kemiske væsker og meget andet. Effekten på øjet er illustreret med angivelse af behandlingsmuligheder.