fbpx
bæredygtige initiativer hos Heiko Stumbeck

 

Heiko Stumbeck vil gerne gøre det bedre

En miljøvenlig optiker? Det er der, vi er på vej hen.

Vi vil nemlig gerne tage ansvar og bidrage til en bedre verden og et bedre klima med god folkesundhed og et ansvarligt forbrug.

Derfor er vi midt i processen, om at gøre Heiko Stumbeck A/S mere klima- og miljøvenligt.

På denne side kan du læse om vores tre store fokusområder, vores målsætninger, og hvordan vi arbejder med FN’s 17 Verdensmål.

Dette er skabt som et introducerende overblik for dig, der gerne vil vide, hvad vi har fokus på, og hvor vi er ved at sætte ind, når det gælder den grønne omstilling og FN’s 17 Verdensmål.

miljøvenlig optiker

På vej mod et mere miljøvenligt Heiko Stumbeck

For os er “den grønne omstilling” et projekt uden afslutning. Der vil altid være nye tiltag, ny viden og nye udfordringer, som vi kan lære af og blive bedre til.

Vi bryster os ikke af lånte fjer og påstår ikke, at Heiko Stumbeck er bæredygtig – men vi vil gerne fortælle, at vi arbejder mod et mere grønt Heiko Stumbeck, og at vi ønsker at gå forrest i branchen, når det kommer til den grønne omstilling.

FN’s 17 verdensmål er derfor med i alle vores beslutningsprocesser. Læs mere om Verdensmålene her.

Vores tiltag er primært fokuseret omkring det nære og lokale, og vi arbejder ud fra tre hovedtemaer:  klima og miljø, sundhed og social ansvarlighed.

Vi ønsker gennemsigtighed og tilgængelighed. Derfor kan alle frit læse detaljerne om vores allerede implementerede initiativer og tiltag.

Nedenfor finder du vores tre hovedtemaer præsenteret.

Klima- og miljø-venligt

FN’s Verdensmål 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og 13 (klimaindsats) er blandt de verdensmål, der danner grundlag for Heiko Stumbecks beslutningsprocesser.

Med fokus i det nære og lokale bidrager vi til biodiversitet, bevaring af grundvandet, skovfredspligt og anlæggelse af skov i Danmark. For hvert HeikoCare-abonnement vi opretter, planter vi et træ i danske folkeskove på Fyn og Sjælland.

Vi forsøger at vælge leverandører, emballage, produkter og produktionsmetoder, der har fokus på miljø- og klimaaftryk. Vi indsamler afrapportering fra vores leverandører løbende, så vi kan se, hvorledes de arbejder mod en mere grøn forretning. Vi gør leverandører opmærksom på, at vi forventer, at de ligesom os arbejder på at blive dygtigere og mere klimavenlige. Vi håber, at vi ved kontinuerligt at sætte fokus på området, kan være med til at rykke branchen i en mere klimavenlig retning.

Genanvendelse har et stort fokus. Vi affaldssorterer naturligvis. Derudover sorterer vi vores kontaktlinseaffald og tilbyder desuden vores kunder at få et gratis linsesorteringssæt med hjem, som er lavet i bionedbrydelige materialer. På den måde håber vi, at vores kunder ligeledes vil få lettere ved at sortere deres linser, så færre brugte linser ender i toilettet. Ydermere indsamler vi brugte briller til genanvendelse. Brugbare briller sendes til Afrika, mens ikke-brugbare briller demonteres og affaldssorteres.

Slow fashion er et budskab, der ligger os meget på sinde. Slowfashion handler om ansvarlig produktion, hvor der er omtanke for klima, miljø, produktionsmetoder og mennesker. Samtidig handler det om at undgå overproduktion og fast fashion, som byder på hurtigt udskiftende trends og produkter med kort levetid. Vi forhandler kvalitet i lækre materialer med lang holdbarhed, og vi har både udstyr, viden og erfaring til at kunne reparere og vedligeholde briller, så de holder mange år.

miljøvenlig optiker Heiko Stumbeck og dansk folkeskov
miljøvenlighed hos Heiko Stumbeck - folkesundhed er bæredygtigt

Sundhed

Vi støtter op om FN’s verdensmål 3 – Sundhed og trivsel.

Under den samlede betegnelse HeikoCare bidrager vores to abonnementsløsninger Heiko EyeCare og Heiko MyCare til en højnelse af befolkningens øjensundhed, ved at gøre det nemt og tilgængeligt for vores kunder at overvåge deres øjensundhed og komme til øjenlæge. Dette gør vi bl.a. ved at arbejde tværfagligt og skabe øget samarbejde og sparring i vores sundhedshus.

Som bidrag til højnelsen af folkesundheden, har vi etableret et sundhedshus i Odense og adskillige specialklinikker i alle afdelinger, hvor specialiserede optikere varetager problematikker forbundet med synet og øjensundheden. Det er en klar opgradering af vores sundhedsfaglige profil, og de ydelser vi tilbyder, som er baseret på investering i både udstyr, kurser og videreuddannelse af personale. Dertil skal også lægges vores tætte samarbejde med øjenlæger.

Vi har også fokus på bedre øjensundhed i resten af verden, og støtter projektet “Bedre syn til Afrika“, hvortil vi bl.a. har sendt udstyr til syv synsprøverum og brugte briller, der er indsamlet fra vores kunder.

Ansvarlighed gavner også miljøet

Med afsæt i FN’s Verdensmål 5 (ligestilling mellem kønnene), 8 (Anstændige job og økonomisk vækst) og 12 (Ansvarligt forbrug og produktion) arbejder vi aktivt for at kunne garantere anstændighed, ansvarlighed og ligestilling gennem hele vores værdikæde. Samtidig prioriteres sponsorater og donationer til både lokal- og aktuelle udenlandske projekter. I foråret 2022 donerede vi bl.a. udstyr til syv synsprøverum til projektet “Bedre syn til Afrika“. Vi sætter ind, der hvor vi kan sætte et aftryk og bidrage positivt.

Som nævnt stiller vi store krav til vores leverandører og deres produktionsmetoder. Vi forventer ordentlige arbejdsforhold og ordentlig løn for alle ansatte i værdikæden. Det er noget vi følger op på løbende, og fra tid til anden besøger vi relevante fabrikker. Da mange af vores briller produceres lokalt i Europa, gør det processen lettere.

Det skal være sjovt, udfordrende og lærerigt at gå på arbejde. Vi investerer konstant i ergonomisk indretning, videreuddannelse og nyt udstyr, og vi tilskynder tværfaglige samarbejder på tværs af afdelinger og faggrupper. Vores ansatte har en dagligdag, de selv har været med til at forme. Vi arbejder under termen “frihed under ansvar”.

Et andet motto er “lige løn for lige arbejde” – vi skeler ikke til køn, alder, etnicitet, politisk- og/eller seksuel orientering. Vi ansætter den bedste person til jobbet, men også en person vi kan se indgå socialt i vores team, da et godt arbejdsmiljø og gode kollegiale forhold er en grundværdi i Heiko Stumbeck.

 slow fashion er bæredygtigt og miljøvenligt